Miłosz ‚milosz93′ Bogdanowski

milosz300
  TWITCH.TV
  SPRZĘT
Player
KLAWIATURA:
MYSZKA:
PODKŁADKA:
PROCESOR:
PAMIEĆ:
GRAFIKA:
  Dodatkowe informacje